Stomatološka ordinacija Kolmident Beograd

Stomatološka ordinacija Kolmident predstavlja idealan spoj mladih snaga i novih znanja sa dugom tradicijom i višegodišnjim iskustvom. U našem timu se nalazi 5 stomatologa, 2 asistenta i 3 tehničara.

Doktori stomatologije Kolmident tima su osnovne studije završili na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a učešćem na stručnim i naučnim skupovima, kao i domaćim i inostranim seminarima i kursevima nadgrađuju svoje znanje i usvajaju nove veštine.

Zahvaljujući saradnji sa specijalistima iz različitih oblasti stomatologije u Kolmident ordinacijama se pacijentima pruža kompletna stomatološka usluga. Naše usluge se odlikuju visokim kvalitetom jer pratimo savremena dostignuća iz oblasti stomatologije, koristimo modernu opremu i uvozne materijale poslednje generacije.

Ipak, cene su prilagođene domaćem stanovništvu i životnom standardu u zemlji.

U našim ordinacijama očekuju vas pogodnosti u vidu besplatnih pregleda i plaćanja na rate terapija koje iziskuju veći finansijski izdatak (protetski radovi, ortodontska terapija i ugradnja dentalnih implantata).