Blistav osmeh

Dete kod stomatologa

Saveti za mlade roditelje

Kada je vreme da dovedete dete kod stomatologa?

Prva poseta stomatologu treba da bude pre 1. rođendana.

Kada je potrebno početi sa pranjem zuba?

Čim nikne prvi zub. Obično je to donji centralni sekutić (donja „jedinica“) koji se pojavljuje u ustima između 4-10 meseca života.

O izboru četkice, paste i količini iste posavetujte se sa stomatologom.

Kako ishrana utiče na zdravlje zuba?

Deca se moraju uobročiti, naučiti na 3 glavna obroka i 2 užine, a između tih perioda (bar 2h) ne bi trebala da unose hranu i piće, osim vode, kako bi se obnovila Ph vrednost usne duplje.

Koliko puta dnevno se deci peru zubi?

Ujutru pre doručka i uveče posle večere, u trajanju od 2 do 3 minuta. Gornje peremo pokretima „kako kiša pada“, a donje peremo „kako trava raste“.

Do kog uzrasta se zubi peru pod nadzorom roditelja?

Do 8. godine jer deca do tog perioda nemaju razvijenu manuelnu spretnost da pravilno operu zube niti svest o važnosti održavanja oralne higijene.

Kako pripremiti dete za prvu posetu stomatologu?

Detetu je potrebno jasno i na jeziku koje ono najbolje razume, reći:

„Idemo kod stomatologa (zubara) da ti izbroji zubiće i pogleda da li si ih lepo oprao/la.“

Potrebno je izbegavati izraze doktor, lekar (to ih može podsetiti na neko bolno iskustvo, najčešće primanje prve injekcije), fraze „ništa neće da te boli, nemoj da se plašiš, neće ništa da ti rade“, kao i priče o sopstvenom bolnom iskustvu kod stomatologa.

Šta podrazumeva prva poseta stomatologu?

Prva poseta stomatologu, ukoliko dete nema bolno stanje, je uvek samo upoznavanje sa doktorom, saradnicima, ordinacijom i instrumentima, a ako se uspostavi saradnja sa malim pacijentom može se obaviti i prvi pregled, kao i eventualno uklanjanje mekih naslaga („pranje zubića“).

Da li se mlečni zubi popravljaju?

Da, na vreme sanirani i advekvatno popravljeni mlečni zubi osiguravaju normalni rast i razvoj deteta, kako na nivou usne duplje, tako i na nivou celog organizma.

U kom uzrastu početi sa popravkom zuba i kada dete sme da primi anesteziju?

Ne postoji donja životna granica za popravku zuba. Ako je dete adekvatno pripremljeno i spremno za saradnju može se izvršiti sanacija zuba, bezbedno i bezbolno u infiltracionoj anesteziji (u dozama preporučenim za dečji uzrast).

Da li jako oštećeni mlečni zubi ili zaostali korenovi čuvaju mesto za stalni zub?

Ne, takvi zubi su indikovani za vađenje, a prostor za stalni zub se može sačuvati izradom „čuvara prostora“ ili, ako je prostor već izgubljen, naknadno stvoriti ortodontskim aparatom („dečjom protezom„).

Do kada se toleriše upražnjavanje loših navika (sisanje prsta/prstiju, cucli, duda varalica …)?

Ako ne postoji nasledna komponenta ka nepravilnom odnosu vilica, do 3 godine se smatra da upražnjavanje loših navika neće ostaviti traga na normalni rast i razvoj deteta, a ako i nastane neka ortodontska nepravilnost (otvoren zagrižaj), ona je prolaznog karaktera i najčešće dolazi do spontane korekcije.

Koliko često dete treba da posećuje stomatologa?

Deca sklona karijesu („visok karijes rizik“) na svaka 3 meseca, a deca otpornija prema karijesu („nizak karijes rizik“) na svakih 6 meseci.