Decija proteza kolmident

Dečje proteze

Ortodontski pregled ima za cilj da se proceni da li se rast i razvoj zuba i vilica pravilno odvija, a ukoliko se nepravilnost u zagrižaju već ispoljila da se predloži neki od aparata za sanaciju iste.
Kod najmlađih pacijenata ortodontsku terapiju najčešće započinjemo primenom dečjih proteza (poznatije kao „noćne proteze“ ili „proteze koje se skidaju“).

Prednost nošenja dečje proteze i na vreme započete terapije je što se ortodontske nepravilnosti kod velikog broja pacijenata mogu korigovati ili potpuno sanirati.

Kod težih deformiteta problemi se mogu ublažiti i svesti na povoljniju formu za kasniju definitivnu korekciju.

Proteze se skidaju tako da je održavanje higijene usta i zuba neometano.

Proteza se ne nosi ceo dan, tako da postoje i periodi odmora.

Protezu nose kada su kući, u stanju mirovanju (kada čitaju, rade domaći, gledaju film).
Ne nose je u školu ni na sport, što je važan psihosocijalni momenat za ovaj osetljiv uzrast u kome postoji bojazan od zadirkivanja i ismevanja od strane vršnjaka.

Značajna prednost je finansijski prihvatljivija terapija u odnosu na terapiju fiksnim protezama.

Ono što se zamera dečjim protezama je što terapijski efekat zavisi od saradnje malog pacijenta, i ako je saradnja loša isti će i izostati.

dečije proteze

Proteza se nosi celu noc i nekoliko sati u toku dana, ukupno oko 15 sati, što znači da je više u ustima pacijenta, nego van usta.

Da bi tako dugo nošenje za malog pacijenta bilo prihvatljivo od velike je važnosti da im se proteza dopada i da je urađena po njihovom ukusu.

Naša ideja je da se deca osete bitna i poštovana, da mogu sama da osmisle svoju protezu jer je to od velikog značaja za prihvatanje terapije.

Mogućnost koja se daje deci da odaberu boju, dizajn, sličice u protezi je značajna za motivaciju malog pacijenta.

Samo uz zajednički trud terapeuta, deteta i roditelja, imaćemo pozitivan rezultat. A taj rezultat je ništa manje od najlepše stvari na svetu, zdravog i nasmejanog deteta!