Oralna hirurgija

Oralna hirurgija - Stomatoloska ordinacija kolmident

Već čitavu deceniju u Kolmident stomatološkim ordinacijama pacijentima se pružaju sve vrste oralnohirurških intervencija (Oralna hirurgija).

DENTALNI IMPLANTATI

Dentalnim implantatima se u kombinaciji sa odgovarajućim protetskim nadoknadama rešava nedostatak jednog zuba, većeg broja zuba ili svih zuba.

Dentalnim implantatom, koji zamenjuju nedostajući koren zuba, obezbeđuje se fiziološko prenošenje sila kao kod prirodnih zuba.

Kod nedostatka jednog zuba, može se uraditi dentalni implantat koji će biti nosač krune ili most od 3 člana. Ipak, u ovim slučajevima, Kolmident tim preporučuje ugradnju dentalnog implantata. Velika prednost ugradnje dentalnog implantata u odnosu na izradu mosta je u činjenici da zubi koji ograničavaju bezubo polje ostaju očuvani, a kod mosta bi se bar 2 zdrava zuba zbrusila za potencijalne nosače.

Jednostrani ili obostrani nedostatak bočnih zuba, koji su i najčešća problematika koju srećemo kod naših pacijenata, dugo su bili indikacija za izradu proteza. Danas, zahvaljujući implantatima, možemo ponovo uspostaviti celinu zubnog niza i vratiti izgubljenu funkciju žvakanja, bez potrebe za primenom proteza.

U slučajevima gubitka svih zuba, izrada mobilnih proteza na implantatima donosi novi osećaj sigurnosti nosiocima ovih zubnih nadoknada.

U Kolmident stomatološkim ordinacijama se ugrađuju nemački titanijumski ICX implantati. Titanijum je materijal koji ne šteti organizmu i oralnim tkivima, u usnoj duplji ne stupa u reakcije i poseduje hemijsku i fizičku stabilnost.

Ugradnja implantata je mikrohirurška intervencija, nakon koje se implantat potpuno prekriva sluzokožom tako da se u ustima “ništa ne vidi”.

Postoperativne tegobe, u smislu nelagodnosti, bola ili otoka, su blaže od onih koje se imaju nakon vađenja zuba.

Za period od 3 meseca čeka se da se implantat oseointegriše odnosno “učvrsti” u kosti.

Nakon perioda od 3 meseca na implantat se postavlja suprastruktura (nosač za buduću zubnu nadoknadu).

Posle mesec dana izrađuje se definitivna zubna nadoknada (krunica, most).

Posebna pogodnost koju pružaju Kolmident stomatološke ordinacije za ove vrste intervencija je plaćanje na rate.