Cenovnik stomatoloških usluga u Kolmident stomatološkim ordinacijama je prilagođe domaćem stanovništvu i životnom standardu u zemlji.

U našim ordinacijama očekuju vas pogodnosti u vidu besplatnih pregleda i plaćanja na rate terapija koje iziskuju veći finansijski izdatak (protetski radovi, ortodontska terapija i ugradnja dentalnih implantata).

Stomatološki pregled5 bod
Specijalistički pregled10 bod
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga20 bod
Impregnacija zuba fluor10 bod
Tretman belih mrlja i početnih karijesnih lezija ICON sistemom20 bod
Zalivanje fisura10 bod
Vađenje mlečnog zuba5 bod
Rutinsko vađenje zuba20 bod
Komplikovano vađenje zuba30 bod
Hirurško vađenje zuba70 bod
Terapija alveolita5 bod
Obrada parodontalnog đžepa10 bod
Amalgamski ispun18 bod
Kompozitna (bela) plomba na jednoj površini20 bod
Kompozitna (bela) plomba na dve površine25 bod
Kompozitna (bela) plomba na tri površine30 bod
Kompozitna faseta25 bod
Adhezivni most100 bod
Endodontsko lečenje jednokanalnog korena20 bod
Endodontsko lečenje višekanalnog korena30 bod
Lokalna aplikacija leka10 bod
Kućno beljenje zuba po vilici50 bod
Profesionalno (ordinacijsko) beljenje zuba lampom200 bod
Zaštitni splint za bruksizam50 bod
Fiberglas nadogranja50 bod
Reparatura proteze20 bod
Reparatura proteze sa dodatkom zuba25 bod
Podlaganje proteze20 bod
Privremena (zaštitna) kruna5 bod
Skidanje stare krune5 bod
Metalokeramička kruna90 bod
Metalokremaička frezovana (namenska) kruna120 bod
Bezmetalna kruna180 bod
Keramička ljuska ( veener )120 bod
Totalna (akrilatna) proteza150 bod
Totalna proteza sa metalnom bazom250 bod
Skeletrana (vizil) proteza250 bod
Ugradnja atečmena (par) cena zavisi od vrste120 bod

*Cenovnik usluga je izražen u bodovima, obračunava se u dinarima po prodajnoj vrednosti NBS za eure na taj dan (1 bod = 1 Euro).